Finansiering

Finansiering af dit varekøb!

Set et produkt du bare MÅ have, men pengene ikke lige slår til, eller først kommer til den 1. eller noget helt andet?

WebGait kan i samarbejde med SPARXPRES tilbyde en attraktiv finansiering af dit varekøb. SPARXPRES er ejet af Spar Nord, som med 78 filialer fordelt over hele landet, er blandt Danmarks største banker. SparXpres har siden 1991 leveret nemme og hurtige forbrugslån til kunder i hele Danmark. De tilbyder en bred vifte af finansieringsprodukter. Nøgleordene er rådgivning og dialog.

Vælg enten et 6 mdr. rente- og afdragsfrit lån, med mulighed for månedlig betaling efter den afdragsfri periode eller et VIP lavrentelån med lav månedlig betaling på op til 72 måneder.

 

NÅR DU ER HJEMME HOS DIG SELV

 

6 mdr. rente- & afdragsfrit Lån

Beregn og ansøg her
(Gøres hjemme hos dig)

 

VIP Lavrente Lån

Beregn og ansøg her
(Gøres hjemme hos dig)

 

 

NÅR DU ER I BUTIKKEN I NYBORG

NÅR DU ER I BUTIKKEN I RINGSTED

 

6 mdr. rente- og afdragsfri lån – lånetype 60

Beregn og ansøg her
(Gøres i butikken i Nyborg)

 

6 mdr. rente- og afdragsfri lån – lånetype 60

Beregn og ansøg her
(Gøres i butikken i Ringsted)

 

VIP Lån – lånetype 153

Beregn og ansøg her
(Gøres i butikken i Nyborg)

 

VIP Lån – lånetype 153

Beregn og ansøg her
(Gøres i butikken i Ringsted)

 

1 års rentefri m/gebyr – lånetype 170

Beregn og ansøg her
(Gøres i butikken i Nyborg)

 

1 års rentefri m/gebyr – lånetype 170

Beregn og ansøg her
(Gøres i butikken i Ringsted)


Det er nemt!

Udfyld ansøgningsformularen og tryk send.

 

Prisinformation

Samlet kreditbeløb

25.000 kr.

Løbetid

60 mdr..

Månedlig ydelse

705 kr.

Månedsgebyr

25 kr.

Samlede kreditomkostninger

17.257 kr.

Samlet tilbagebetaling

42.257 kr.

Årlig variabel debitorrente p.a.

19,56 %

ÅOP

25,53 %

Låntype

d) Forbrugslån

Afdragsform

Annuitetslån

 

Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. februar 2017

  • Rente pr. md. er 1,50% svarende til en årlig variabel debitorrente på 19,56%
  • Oprettelsesgebyret er 7% af samlet kreditbeløb, min. 800 kr.
  • Månedsgebyr 25 kr.
  • Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende indbetalingskort opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
  • Gebyr for aftaleændring 100 kr.
  • Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
  • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr
  • Bevilling af lån kræver positiv kreditvurdering

Indfries gældsbrevet ikke senest på forfaldsdagen, er banken berettiget til at opkræve morarente, herunder ved øvrig misligholdelse af kreditaftalen.
Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes med den angivne sats fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Debitor får
oplysning om ændring af morarenten på SPARXPRES' hjemmeside - www.sparxpres.dk. Morarenten er variabel og udgør for tiden 0,42% pr. md.
svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%, der skal tillægges den til enhver tid gældende variable debitorrente der pt. udgør 19,56% p.a. 
Morarenten ændres på samme måde som ændring af debetrenten. Ved forsinket betaling kan der påløbe rykkergebyrer. Rykkergebyrer
og andre misligholdelsesomkostninger fremgår af SPARXPRES' Prisinformation på www.sparxpres.dk. Ved overdragelse af debitors gæld til
inkasso vil der påløbe omkostninger til advokat, domstole m.v. Manglende betaling vil kunne medføre, at det er vanskeligt at opnå kredit.

Diverse øvrige oplysninger

Tilsynsmyndighed
SPARXPRES er en del af Spar Nord og under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Fortrydelsesret
Iht. Forbrugeraftaleloven § 18 og kreditaftaleloven § 19 har du ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag kreditaftalen stilles til disposition.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået kreditaftalen med SPARXPRES, f.eks. underskrevet en kreditaftale. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler.

Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber.

Du skal endvidere tilbagebetale lånebeløbet sammen med eventuelle omkostninger, som SPARXPRES måtte have betalt til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette særlige tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente.

Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige kreditaftalen med SPARXPRES i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende kreditaftale. Du finder forretningsbetingelserne på her.

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES.

Hvis du fortsat er uenig i SPARXPRES' behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige, da SPARXPRES er en del af Spar Nord. Du kan bede SPARXPRES om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk.

Du kan skrive en mail til den klageansvarlige på klageansvarlig@sparnord.dk eller sende klagen til: Spar Nord, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.
Såfremt henvendelsen ikke fører til et resultat, der er tilfredsstillende kan debitor indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, telefon 35 43 63 33, eller via www.pengeinstitutankenaevnet.dk og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00, eller via www.forbrug.dk.

SPARXPRES er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 3355 8282. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal bankens e-mailadresse klageansvarlig@sparnord.dk angives.

Hvis den finansierede vare ikke leveres eller kun leveres delvist eller ikke er i overensstemmelse med aftalen om levering deraf, har debitor ret til at tage retsmidler i anvendelse mod SPARXPRES, såfremt debitor ikke fra leverandøren har opnået den fyldestgørelse, som debitor har krav på i henhold til lovgivningen eller aftalen om levering af varer eller tjenesteydelser. Debitors mulighed for fyldestgørelse hos SPARXPRES er begrænset til størrelsen af kreditten på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes.

Lovvalg
I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail info@sparxpres.dk eller på tlf. 9616 1300.

Forretningsbetingelser
Se almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - klik her.